Firdevsin Varisleri – Kitabu’z Zühd

 

.: Firdevs’in Varisleri :.

 

İTHAF

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz cennette yüz derece vardır. Her iki derecenin arası, gökle yer arası kadardır. Allah onları kendi yolunda cihad edenler için hazırlamıştır. Allah’tan isteyeceğiniz zaman Firdevs cennetini isteyin. Çünkü o; cennetin en yüksek ve en orta yeridir. Onun üzerinde Rahman’ın arşı vardır. Cennetin ırmakları ise oradan fışkırır.”[Buhari/Cihad 4]

Firdevs’in varislerine…

TAKDİM

Hamd; Allah’a aittir. O’na hamd eder, O’ndan yardım isteriz, günahlarımızın bağışlanmasını dileyip O’na yönelir, tevbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. Allah kimi doğru yola hidayet ederse, onu saptıracak olan yoktur. Kimi de saptırırsa, onu doğru yola hidayet edecek yoktur. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve elçisidir.

Allah’ım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Ve sen dilersen her türlü zorluğu kolaylaştırırsın.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a, salat ve selam rahmet ve savaş peygamberi olan önderimiz Muhammed (s.a.v)’e, O’nun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar O’nu kendilerine en güzel örnek edinen müslümanlara olsun.

Bu çalışmayı; Allah yolunda cihad etmeyi her şeyden daha çok sevenlere, Allah’ın dinini yüceltmek adına mallarıyla, canlarıyla cihad edenlere takdim ederiz…

Yine bu çalışmayı; cihadın önem ve farziyetini düşünmeyen, Allah’ın; “Hafif ve ağırlıklı olarak cihada koşun. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin.” (Tevbe 41) ayetinden kendilerine pay ayırmayanlara, cihadı ve şehadeti kalplerinden dahi geçirmeyenlere, zilleti boyunlarına geçirip zelil bir hayatı kendilerine reva görenlere takdim ederiz.

Bu çalışmada; Rasulullah (s.a.v)’ın cihada verdiği önemi ve şehadete olan arzusunu, aynı şekilde onun takipçileri olan sahabelerin ve tabiinin cihad hayatlarını ve şehadete olan özlemlerini okuyacaksınız.

Rabbimizden bu çalışmayla imanlarımızı, cennet özlemimizi ve cehennem korkumuzu artırmasını istiyoruz. Bizleri dünyanın kölesi olma zilletinden, cennetin efendisi olma izzetine yükseltsin. Ayaklarımızı bu yolda sabit kılsın. Cihadın izzetini tattırmadan canlarımızı almasın. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu bir şehadetle rızıklandırsın ve katında bizleri gülümseyerek karşılasın. (Âmin)

Eksiklerimizi, hata ve yanlışlarımızı Rabbimize arz edip, affını ve rahmetini ümit ediyoruz. İyiliklerimiz ve güzelliklerimiz için hamd edip,artırmasını istiyoruz. O dilerse, bu küçük çalışmanın mükâfatını katında bizim için büyütür. Ve nice göz aydınlığı, bilinmez nimetler hazırlar.

Ves selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh…

Allah’tan gelecek her türlü hayra muhtaç, garip kul;

Ümmü Reyhane

 

Firdevsin Varisleri – İNDİRFirdevsin Varisleri – OKU

________

.:”Kitabu’z Zühd ve’l Ahlak :.

İTHAF
Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim cenneti özlüyorsa, hayır peşinde koşar.

Kim cehennemden korkuyorsa, heva ve hevesinin isteklerinden yüz çevirir.

Kim ölümü gözlüyorsa, lezzetleri terk eder.

Kim de dünyaya karşı zahid olursa, musibetler ona basit ve önemsiz gelir.” [Beyhaki/Şiabu’l-İman 10618.]


Tek derdi cennet olup, cenneti özleyenlere…

“CENNETİ ÖZLEYEN GEREKEN HER ŞEYİ YAPAR!..”

ÖNSÖZ

Allah’a hamd eder, O’ndan yardım isteriz, günahlarımızın bağışlanmasını dileyip O’na yönelir, tevbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. Allah kimi doğru yola hidayet ederse onu saptıracak olan yoktur. Kimi de saptırırsa, onu doğru yola hidayet edecek yoktur. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve elçisidir.

Allah’ım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Ve sen dilersen her türlü zorluğu kolaylaştırırsın.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a, salat ve selam zahidlerin lideri Muhammed (s.a.v)’a, O’nun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar O’nu kendilerine en güzel örnek edinen müslümanlara olsun. Allah, İslam’ı ve Müslümanları aziz kılsın, küfrü ve kafirleri zelil etsin. (Amin)

Zühd; kulu Rabbine en fazla yakınlaştıran ibadettir.

Zühd; Rabden razı olmanın en üst seviyesidir.

Zühd; dünyayı ve ahireti hakkıyla tanımak demektir.

Zühd; kulun kalbini ahiret arzusuna ve cennet özlemine yönlendiren en etkili yoldur.

Zühd; helali haram kılmak yada malı zayi etmek değil, Allah’ın elinde bulunana kendi elindekinden daha çok güvenmektir.

Zühd; Allah’ın kullarını süslediği en güzel zinettir.

Zühd; Allah’ın sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir.

Zühd; kendine acıdığın gibi müslümanlara da acımaktır.

Zühd; Haramlardan kaçındığın gibi, seni ilgilendirmeyen konularda konuşmaktan da kaçınmaktır.

Zühd; bozulmuş, iğrenç kokulu bir leşten sakındığın gibi, çok yemekten de sakınmaktır.

Zühd; ateşten uzaklaştığın gibi, dünyanın çer çöpünden ve zinetinden de uzaklaşmaktır.

Zühd; dünyanın kederini atıp başı dinlemek değil, dünyanın kederini atıp ahiret için yorulmaktır.

Zühd; dünyanın her şeyini küçük ve değersiz, başa gelen her musibeti de basit ve önemsiz gösteren bir bakış açısıdır.

Zühd; kalbinin sana verilenle huzur bulmasıdır.

Zühd; kalbi, eşyadan eşyanın Rabbi olan Allah’a çevirmektir.

Zühd; ahirette faydası olmayacak şeyleri terk etmektir.

Zühd; Rabden gelen nimete de, musibete de aynı oranda sevinmektir.

Zühd; kalp ve beden rahatlığıdır.

Zühd; dünyayı dünyalılara terk etmektir.

Zühd; kabri ve çürümeyi her an hatırda tutmaktır.

Zühd; uzun vadeli emeller ve arzular peşinde koşmamaktır.

Zühd; yarını ömürden saymamaktır.

Zühd; cennet nimetlerini, dünya nimetlerine tercih etmektir.

Zühd; önceki ümmetlerin kurtuluşuna sebep olan ameldir.

Zühd; hayrın tamamının içinde bulunduğu evin tek ve eşsiz anahtarıdır.

*****

Çağımız müslümanlarını helak eden, zillete düşüren, kafirler karşısında güçsüz bırakan ve selin üzerindeki çer-çöp haline getiren şey; dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. Subhanallah! Ne gariptir ki; müslümanlar içinde bulundukları nimet ve rahatlık yüzünden cenneti özlemez olmuşlar!.. Rablerine kavuşmayı arzulamaz hale gelmişlerdir!..

Dünya hayatında izzet ve şerefe, ahiret hayatında ise cennete ve ebedi nimete ulaşmanın tek yolu; kalplere içirilen dünya sevgisini ve ölümsüzlük hayalini terk etmektir. Dünyaya değer vermeyen ve ölümden korkmayan, ölümü sevgiliye giden yol bilen bir topluluğun önünde elbette hiç kimse duramaz!..

Bir şehid alim vasiyetinde şöyle demektedir:

Ey İslam davetçileri! Ölüm tutkunu olunuz ki, size onurlu hayat bağışlansın. Sakın boş emeller sizleri aldatmasın. Aldatıcılar Allah ile sizleri aldatmasın. Okuduğunuz kitaplar, devam ettiğiniz nafileler sakın sizi aldatmasın. Büyük işlerden yana sizleri rahatlatan basit işlerle uğraşmaya kalkışmayın. Cihad sizin davetinizin direğidir! Dininizin kalesidir! Şeriatınızın kalkanıdır!

Müslüman kadınlar! Sakın rahat ve lüks düşkünü olmayın! Çünkü rahat ve lüks; cihadın düşmanıdır. Çünkü rahat ve lüks; insanın ruhunu telef eder. Temel ihtiyaçlarınızın fazlası olan şeylerden uzak durun! Zaruri şeylerle yetinin! Çocuklarınızı ağır şartlara, yiğitliğe, kahramanlığa ve cihada alıştırın!.. Bu esaslar üzere eğitin! Evleriniz aslan inlerini andırsın!.. Tağutlar tarafından boğazlansın diye yiyip de semiren tavukların kümesi gibi olmasın!.. Çocuklarınızın kalbine cihad sevgisini, cihad tohumlarını ekin! Yiğit meydanlarında, savaş alanlarında at koşturmak arzusunu, aşkını yerleştirin!

Müslümanların problemlerini yaşayın! Haftada en az bir gün mücahidlerin, muhacirlerin hayatlarına benzeyen bir gününüz olsun. O gün; kuru bir ekmek ve buna birkaç damlayı geçmeyen azıcık çayı katık yapın!

Ey İslam evlatları! Bombaların nağmeleri, topların gürülteleri, uçakların uğultuları, tank sesleri eğitiminizin nağmeleri olsun!.. Dünyanın rahat ve huzuru içerisinde yaşayan, lüks hayat süren ve mideleri şişkin kimselerin nağmeleri ve yatakları sizin büyüyüp gelişeceğiniz yerler olmasın!..

Cihad hayatı en lezzetli hayattır! Sıkıntılara, darlığa sabır ve tahammül; nimet ve lüks içerisinde kalmaktan daha güzeldir. Zühd’den ayrılma, Allah seni sevecektir. İnsanların elinde bulunana da rağbet etme, insanlar seni sevecektir.

Kur’an; ömrün zevki, hayatın tadı, en güzel arkadaştır. Namaz kılmak ve nafile oruç tutmak, seher vakitlerinde istiğfar etmek kalbe bir incelik verir. İbadete lezzet katar.”

Böyle bir dönemde “Zühd” konulu bir çalışma yapmanın amacı ve anlamı çok farklıdır. Sadece dilde olan ilim; Allah’ın kulu aleyhindeki delilidir. Ve bunu bilen insanların böyle bir çalışmaya girmesi büyük bir sorumluluktur. Üzerimize çok büyük bir sorumluluk aldığımızı, Allah’ın bu ilimden bizi hesaba çekeceğini, çocukların bile dehşetinden ak saçlı ihtiyarlara döndüğü o günde bu çalışmayı önümüze bırakacağını biliyoruz. İnce ince hesaba çekilmekten Rabbimizin rahmetine, şefkatine ve mağfiretine sığınırız. O dilerse bu ilimle amel etmeyi ve kıyamet günü onun hesabını vermeyi bize kolaylaştırır. Rabbimiz! Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz.

Bu çalışmanın birinci amacı bu… İkinci amacı ise; Rabbimize karşı mazeret hazırlamaktır. “Rabbinize mazeret beyan edelim, bir de umulur ki insanlar sakınırlar diye öğüt veriyoruz.” (A’raf 164)

Bu çalışma; biz ve insanlar sakınalım, takva yolunu tutalım diye hazırlanmıştır.

Bu çalışma; insanların Rableri huzurunda hesap için toplanacağı kıyamet gününde sakınanların takvasına şahitlik etmek ve Rabbimize mazeret beyan etmek için hazırlanmıştır.

Rabbimizden bu çalışmayla imanlarımızı, cennet özlemimizi ve cehennem korkumuzu artırmasını istiyoruz. Bizleri dünyanın kölesi olma zilletinden, cennetin efendisi olma izzetine yükseltsin. Ayaklarımızı bu yolda sabit kılsın. Ahirete doğru giden binek konumunda olan dünyada bizleri zühd, iffet ve şerefle yaşatsın. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu bir şehadetle rızıklandırsın ve katında bizleri gülümseyerek karşılasın. (Amin)

Eksiklerimizi, hata ve yanlışlarımızı Rabbimize arz edip, affını ve rahmetini ümit ediyoruz. İyiliklerimiz ve güzelliklerimiz için hamd edip, artırmasını istiyoruz. O dilerse, bu küçük çalışmanın mükafatını katında bizim için büyütür. Ve nice göz aydınlığı, bilinmez nimetler hazırlar.

“Kim dünyada Allah’a karşı mazeret hazırlarsa, Allah onun mazeretini kabul eder.”[Kenzu’l-Ummal 43364]

Ves selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh

Allah’tan gelecek her türlü hayra muhtaç garip kul;

Ümmü Reyhane

Kitabu’z Zühd – İNDİR

Kitabu’z Zühd – OKU

İsteme Adresi;
Hüner Yayınevi
Rampalı Çarşı No:14 Meram/KONYA
Tel: (332) 350 91 05
huner@hunerkitabevi.com

 

Reklamlar

One thought on “Firdevsin Varisleri – Kitabu’z Zühd

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s